Finesse | Jazykové centrum
@#$%%^&*~IAO
Study at any level, from beginner
to expert. 
Strengthen your English and 
get the best TOEFL score
Enlarge your vocabulary
and range of expressions 
Kurzy anglického jazyka
  • Individuálne hodiny
  • Kurz všeobecnej angličtiny
  • Príprava na maturitnú skúšku z AJ
  • Príprava na medzinárodné skúšky z AJ
  • Príprava na pracovný pohovor v AJ

Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their own.”

Johann Wolfgang von Goethe 

O nás

O nás

 

Finesse je súkromné jazykové centrum, ktoré ponúka kurzy anglického jazyka, prekladateľské a tlmočnícke služby. Patríme do siete partnerských škôl jazykovej školy EMPIRE.

Teaching
business people how to communicate
effectively